Nieuwe medewerker!

Op 1 oktober 2020 is Sharona van Miltenburg bij ons komen werken, zij werkt op maandag en dinsdag. Zij is afgestudeerd Veiligheidskundige en zal zich voornamelijk gaan bezighouden met de ISO. De her certificering is het eerste project dat Sharona gaat aanpakken (dit gebeurde voorheen door een externe partij) en vervolgens zal de RI&E verder worden uitgewerkt. Het kan zijn dat Sharona, als preventiemedewerker zich in de toekomst op de bouw laat zien om de veiligheid en kwaliteit in kaart te brengen. Ook zullen er in de toekomst toolboxen of andere veiligheidsinstructies gegeven kunnen gaan worden. Daarnaast zal Sharona de administratie (het team Operations) ondersteunen.

Heb je al vragen over veiligheid en kwaliteit, dan kan je Sharona benaderen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact